بی شک جلال آل احمد جایگاه ویژه ای در ادبیات روشن فکری معاصر دارد. او با آثاری چون غرب زدگی، مدیر مدرسه، نون و القلم و ... سبکی نو در نویسندگی پدید آورد. نثری که آن را از صراحت و تلگرافی و حادثه آفرین بودن آن می توان شناخت. در میان آثار او خسی در میقات از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این کتاب به صورت سفر نامه حج می باشد. سفری آکنده از حوادث جذاب، که فصل جدیدی از حیات نویسنده را رقم می زند و جلال دیگری را می سازد.

تعداد بازدید: 778

درج نظر
نــــام
ایمیل
CAPTCHA
کد امنیتی

نظرات (0)