قوانین و مقررات پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی مهتدین

قوانین و مقررات
-توجه داشته باشید ثبت نام در فرم های تقاضای محصول در سایت به منزله ثبت سفارش شما در سایت بوده و پس از پرداخت امکان انصراف از فرآیند پرداخت مهیا نخواهد بود.

-کلیه محصولات ارائه شده در این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی مهتدین بوده و در صورت مشاهده تخلف از مجاری قانونی پیگیری خواهد شد.

-جهت ثبت نام در اردوهای موسسه فرهنگی مهتدین نیز می توانید از طریف فرم های مخصوص ثبت نام اقدام نموده و پس از تایید نهایی مدیر هزینه اردو را در قالب محصول اردوی آموزشی خریداری نمایید.